FAQ

Často kladené otázky

Ak máte záujem o vyhotovenie v čo najkratšom čase, stačí keď nám hneď po uhradení pošlete potvrdenie o vykonanej platbe, v takom prípade začíname pracovať hneď.
Logo a všetky ostatné grafické produkty Vám budú doručené na e-mailovú adresu Vami uvedenú vo formulári.
Pri balíkoch START, PROFI a ULTRA máte možnosť vo formulári označiť možnosť EXPRESS za malý príplatok, čo znamená, že práce budú zhotovené do 48 hodín počas pracovných dní. Inak, bez výberu možnosti EXPRESS sú práce zhotovené do 5 pracovných dní.
Logo a všetky ostatné grafické produkty Vám budú doručené v rastrových obrázkoch (JPEG) pre použitie do webstránky, webových bannerov či reklám. A vo vektorových súboroch (PDF a EPS), ktoré sú určené pre všetky typy tlačovín a prezentačných materiálov, napr.: vizitky, plagáty, brožúry, billboardy, reklamné predmety, atd...
Každý balík START, PROFI, ULTRA aj FIRMA má svoje určite predplatené množstvo kôl korektúr. Znamená to, že po obdŕžaní prvých návrhov loga, máte možnosť pripomienkovať vami zvolený návrh odpoveďou na email, alebo priamo na telefónnom čísle 0948 001 841. Grafické oddelenie tieto požadované zmeny zapracuje a pošle na opätovné schválenie.
Plné licenčné právo získavate po prijatí finálneho loga a ďalších objednaných produktov na základe Vášho balíku.
Je návodom ako sa má logo ďalej správne používať v budúcnosti. Je to určitá kontrola správnosti. Náš logomanuál obsahuje: plnofarebná verzia loga, inverzná verzia loga, čiernobiela verzia loga, číselné hodnoty farieb použité v logu, odporúčaný typ písma pre firmu.